Polityka prywatności

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO), jest:

Pommersches Landesmuseum
Rakower Straße 9
17489 Greifswald
reprezentowana przez dyrektorkę dr Ruth Slenczkę
telelefon: +49 (0) 3834 83 12 0
e-mail: info{at}pommersches-landesmuseum.de

Cele przetwarzania danych przez administratora i osoby trzecie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione. Udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś na to wyraźną zgodę,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych.

Przetwarzanie danych w krajach trzecich ma miejsce tylko wtedy, gdy w tym kraju zagwarantowany jest uznany poziom ochrony danych zgodnie ze standardem DSGVO. Gwarancja ta istnieje na przykład w przypadku amerykańskich podmiotów przetwarzających, które są certyfikowane w ramach "Tarczy Prywatności UE-USA" lub jeśli przetwarzanie danych opiera się na specjalnych gwarancjach, takich jak zobowiązania umowne poprzez tak zwane standardowe klauzule ochronne Komisji Europejskiej, istnienie certyfikatów lub wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych.

Usuwanie lub blokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania danych i ekonomii danych. W związku z tym przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych tutaj lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo. Po zaprzestaniu realizacji danego celu lub upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Po wejściu na naszą stronę internetową informacje o charakterze ogólnym są automatycznie gromadzone za pomocą pliku cookie. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat Twojej osoby.

Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczania żądanych przez Ciebie treści stron internetowych i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. W szczególności są one przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie bezproblemowego połączenia ze stroną internetową,
 • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w wyżej wymienionych celach gromadzenia danych. Nie wykorzystujemy Twoich danych do wyciągania wniosków na temat Twojej osoby. Odbiorcami danych są wyłącznie organ odpowiedzialny i, w stosownych przypadkach, podmioty przetwarzające.

Anonimowe informacje tego rodzaju mogą być przez nas oceniane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która za nią stoi.

Korzystanie ze sklepu internetowego Muzeum Pomorza

Oferujemy możliwość zakupu biletów do Muzeum, a także wybranych produktów w naszym sklepie muzealnym online. Alternatywnie, wszystkie bilety i produkty można kupić na miejscu.

Sklep internetowy https://pommersches-landesmuseum.ticketfritz.de jest usługą Beckerbillett GmbH, Fangdieckstraße 61, 22547 Hamburg.  W przypadku zamówień możesz zalogować się jako gość lub utworzyć konto. Twój adres e-mail jest wymagany do przetworzenia procesu zamówienia; bilet zostanie również wysłany na ten adres. Zamawiając produkty, musisz podać adres wysyłki. Jeśli dobrowolnie podasz dalsze informacje – poza informacjami obowiązkowymi – będą one również przetwarzane przez nas.

Oprócz danych wprowadzonych przez Ciebie w masce wprowadzania, w momencie składania zamówienia gromadzone są również następujące dane:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • Data i godzina zamówienia.

Gromadzenie i przetwarzanie tych danych ma miejsce,

 • aby zidentyfikować Cię jako naszego klienta;
 • w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umowy;
 • aby odpowiednio Ci służyć;
 • do korespondencji z Tobą;
 • do fakturowania.

Przetwarzanie danych odbywa się na Państwa żądanie i jest niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO do określonych celów właściwego przetwarzania Państwa zamówienia/zapytania oraz do wzajemnego wypełniania zobowiązań wynikających ze stosunku umownego.

W sklepie internetowym dostępne są trzy opcje płatności: płatność z góry, PayPal lub karta kredytowa.

Sposób płatności PayPal

Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanej dalej "PayPal"). Przekazywanie danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili masz możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości. Proszę również zwrócić uwagę na informacje o ochronie danych PayPal.

Sposób płatności kartą kredytową

Jeśli zdecydujesz się zapłacić kartą kredytową, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłanedo Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.Twoje dane są przekazywane dostawcy usług płatniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili masz możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych Payone GmbH.

Udostępnione na stronie filmy z YouTube

Na niektórych naszych stronach internetowych umieszczamy filmy wideo YouT. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube LLC, spółka zależna Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA, reprezentowane w UE przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: "Google"). Gdy odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest  połączenie z serwerami Google  . Google jest informowany  , które strony odwiedzasz. Jeśli  masz konto Google i jesteś zalogowany, Google może  przypisać Ci Twoje zachowanie podczas surfowania do Ciebie. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta Google. Jeślizostanie uruchomiony film You Tube Ube dostawca używa plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika. Należy również zapoznać się z polityką prywatności Google.

Media społecznościowe

Facebook

Muzeum Pomorza prowadzi konto na Facebooku: https://www.facebook.com/PommerschesLandesmuseum

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych zgromadzonych tam przez Facebook, obsługiwany przez MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, reprezentowaną w UE przez MetaPlatformsIreland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Gromadzone są różne dane, zwłaszcza jeśli jesteś zalogowany na konto na Facebooku. Prosimy o zapoznanie się z polityką danych Facebook/Meta.

Instagram

Muzeum Pomorza prowadzi konto na Instagramie: https://www.instagram.com/PommerschesLandesmuseum

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych gromadzonych tam przez firmę Instagram, obsługiwaną przez MetaPlatforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, reprezentowaną w UE przez MetaPlatformsIreland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Gromadzone są różne dane, zwłaszcza jeśli jesteś zalogowany na konto na Instagramie. Prosimy o zapoznanie się z polityką danych Instagram/Meta.

YouTube

Muzeum Pomorza prowadzi kanał na YouTube: https://www.youtube.com/c/PommerschesLandesmuseum 

Do przetwarzania danych zebranych tam przez YouTube LLC, spółkę zależną Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA, reprezentowane w UE przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, nie mamy wpływu. Gromadzone są różne dane, zwłaszcza jeśli jesteś zalogowany na konto Google. Należy również zapoznać się z polityką prywatności Google

Izi.travel

Muzeum Pomorza udostępnia audioprzewodnik na platformie Izi.travel: https://izi.travel/en/39f2-muzeum-pomorza/pl

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych zebranych tam przez Informap Technology Center LLC, Office HC-2, TigerTower1, AlTawunSt., PO Box 38098, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dane zbierane są poprzez odwiedzenie strony internetowej w przeglądarce lub zainstalowanie aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Informap Technology Center LLC.

Informacje o ochronie danych osobowych podczas aplikowania o pracę

Dokumenty aplikacyjne można przesłać do nas e-mailem. Pani/Pana dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa zgłoszenia w ramach Muzeum Pomorza i będą traktowane ściśle poufnie zgodnie z przepisami ustawowymi.

Następujące dane wymagane do procesu rekrutacji są gromadzone elektronicznie i przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO: dane osobowe (nazwisko, imię, adres, data urodzenia), dane komunikacyjne (numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail), niepełnosprawność, równość, dane dotyczące kształcenia i szkolenia, dane dotyczące wcześniejszej historii zawodowej, wykształcenia i zatrudnienia, informacje o innych kwalifikacjach, data złożenia wniosku.

Informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności są gromadzone i przetwarzane w ramach art. 9 ust. 2 lit. b) DSGVO w związku z § 164 SGB IX.

Dane zostaną usunięte lub zniszczone zgodnie z przepisami o ochronie danych nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu konkretnego procesu aplikacyjnego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przepisy ustawowe wykluczają usunięcie, dalsze przechowywanie jest konieczne w celu dostarczenia dowodów lub jeśli wyraźnie wyraziłeś zgodę na dłuższe przechowywanie.

Podanie danych osobowych wymaganych zgodnie z profilem wymagań danego ogłoszenia jest absolutnie niezbędne do włączenia Twojej aplikacji do procedury ogłoszenia o pracę, a tym samym do ewentualnego późniejszego nawiązania stosunku pracy. Niedostarczenie prowadzi zatem do wykluczenia z procesu składania wniosków.

Monitoring wizyjny na miejscu

Nadzór wideo w obszarze sal wystawowych i  obiektów zewnętrznych jest prowadzony na podstawieuzasadnionych interesów zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO w celu  ochrony materiałów gromadzących, a także zapobiegania przestępstwom i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie. O wykorzystaniu danych rejestrujących decyduje indywidualnie dla każdego przypadku dyrektor, w razie potrzeby w porozumieniu z inspektorem ochrony danych. Przekazywanie danych z nagrań stronom trzecim (np. policji) ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw. Niepotrzebne dane zostaną natychmiast usunięte.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili możesz skorzystać z następujących praw, korzystając z danych kontaktowych podanych przez naszych inspektorów ochrony danych:

 • Informacje o przechowywanych przez nas Twoich danych i ich przetwarzaniu,
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,
 • usunięcia przechowywanych przez nas danych,
 • Ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Twoich danych ze względu na obowiązki prawne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych oraz
 • Przenoszenie danych, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłeś z nami umowę.

Jeśli udzielili nam Państwo zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze właściwym dla Ciebie organem nadzorczym. Właściwy organ nadzorczy zależy od stanu Twojego miejsca zamieszkania, Twojej pracy lub domniemanego naruszenia. Wykaz organów nadzoru (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami znajduje się na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html
https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym jest:

Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Mecklenburg-Vorpommern
Sebastian Schmidt
Lennéstraße 1, Schloss Schwerin
19053 Schwerin
numer telefonu: +49 (0) 38559494-0
e-mail: info{at}datenschutz-mv.de
strona domowa: https://www.datenschutz-mv.de

Inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Muzeum Pomorza

Julia Kruse
telefon: +49 (0) 3834 83 12 25
e-mail: kruse{at}pommersches-landesmuseum.de

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych tak, aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie miała zastosowanie do następnej wizyty.