O Referacie ds. Kultury

Referat ds. Kultury z siedzibą w Muzeum Pomorza zajmuje się popularyzacją historii i kultury Pomorza oraz Brandenburgii Wschodniej. Do jego zadań należy rozpowszechnianie wiedzy o kulturze i historii tych regionów wśród jak najszerszej grupy odbiorców. II wojna światowa i niemal całkowita wymiana ludności odcisnęły na tych regionach swoje piętno. Od czasu przystąpienia Polski do UE i rozszerzenia Strefy Schengen znów można odkrywać te miejsca już bez granic, co stanowi dobre warunki do dyskursywnego zmierzenia się z historią.

Działając z upoważnienia Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM), Referat ds. Kultury uzupełnia pracę edukacyjną i kulturalną Muzeum Pomorza. Do przedsięwzięć realizowanych przez Referat należą między innymi pokazy filmowe, podróże studyjne, prelekcje, konferencje, odczyty, prezentacje nowości wydawniczych, dyskusje, przedstawienia teatralne oraz koncerty.

Referat ds. Kultury realizuje działania projektowe we współpracy z instytucjami kultury z Polski i z Niemiec. Celem tych działań jest przede wszystkim propagowanie wśród odbiorców, niezależnie od ich wieku i pochodzenia, wiedzy o historii i kulturze Pomorza oraz Brandenburgii Wschodniej, a tym samym wspieranie transgraniczngo dialogu dotyczącego wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Pomorze

Pomorze to region leżący po obu stronach Odry, rozciągający się od Półwyspu Fischland-Darß-Zingst aż niemal pod sam Gdańsk. Definicja Pomorza w Niemczech odbiega nieco od jej odpowiednika w Polsce i nawiązuje do dawnego terytorium Księstwa Pomorskiego Gryfitów. Na region Pomorza składa się położone na wschód od Odry Pomorze Tylne (Hinterpommern), dziś przede wszystkim teren województwa zachodniopomorskiego i częściowo województwa pomorskiego), oraz położone na zachód od Odry Pomorze Przednie (Vorpommern), dziś przede wszystkim teren kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Centrum tego krajobrazu o charakterze rolniczym stanowi metropolia Szczecin.

Brandenburgia Wschodnia

Byłe powiaty dawnego okręgu administracyjnego Frankfurt nad Odrą pruskiej prowincji Brandenburg, leżące na prawo od Odry, określane są mianem „Brandenburgii Wschodniej". Zasadniczo jest to historyczna Nowa Marchia, która dziś w dużej mierze należy do województwa lubuskiego. Województwo zostało nazwane na cześć diecezji Lebus. Oprócz Odry i Nysy Łużyckiej w krajobrazie dawnej wschodniej Brandenburgii dominowały rzeki Warta, Noteć i Drawa wraz ze swymi rozległymi obszarami bagiennymi. Od wschodu Brandenburgia graniczyła z prowincją poznańską, względnie z Prusami Poznańsko-Zachodnimi, od południa obejmowała część Łużyc Dolnych i graniczyła z Dolnym Śląskiem.

Kontakt

Kulturreferentin für Pommern und Ostbrandenburg
Pommersches Landesmuseum

(Referentka ds. kultury Pomorza i Brandenburgii Wschodniej
Muzeum Pomorza)

Dorota Makrutzki
Rakower Straße 9
17489 Greifswald

telefon: +49 (0) 3834 83 12 16
e-mail: kulturreferat{at}pommersches-landesmuseum.de

Pozostałe Referaty ds. Kultury

Referat ds. Kultury Śląska

Referat ds. Kultury Górnego Śląska

Referat ds. Kultury Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej i Polski Środkowej

Referat ds. Kultury Prus Wschodnich i Krajów Nadbałtyckich

Referat ds. Kultury Ziem Czeskich

Referat ds. Kultury Regionu Dunaju

Referat ds. Kultury Besarabii, Bukowiny, Dobrudży, Marmaroszu, Mołdawii, Wołoszczyzny

Referat ds. Kultury Niemców z Krajów Dawnego Związku Radzieckiego

Osiem Referatów ds. Kultury zajmuje się jednym lub kilkoma regionami, w których Niemcy mieszkali do 1945 roku, a w niektórych przypadkach żyją do dziś. Działają w dziedzinie edukacji i pedagogiki kulturalnej, a każdy z nich dysponuje własnym budżetem finansowym. Zadaniem Referatów jest przekazywanie kultury i historii Niemców w Europie Wschodniej szerokiemu gronu odbiorców w kraju i za granicą.