Finansowanie projektów

Referat ds. Kultury informuje podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, przyznawanych na rzecz propagowania kultury i historii zamieszkałych niegdyś przez ludność niemiecką regionów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kwalifikowalne są projekty podejmujące tematykę związaną z historycznymi regionami Pomorza i/lub Brandenburgii Wschodniej. Oceny składanych wniosków dokonuje Referat ds. Kultury wspólnie z Federalnym Instytutem ds. Kultury i Historii Europy Środkowo-Wschodniej (BKGE) w Oldenburgu oraz biura Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM).

Uprawnione do składania wniosków są zarejestrowane na terenie Niemiec stowarzyszenia, placówki edukacyjne i szkoleniowe, organizacje posiadające status osoby prawnej. Instytucje z zagranicy mogą być partnerami w projekcie instytucji wnioskującej, ale nie mogą być wnioskodawcami.

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji dostępne są na stronach Referatu w języku niemieckim.