Widok wystawy stałej: Niespokojne czasy
heute offen: 10 – 17 Uhr

Pomorze – kraina nad morzem

Odwiedź zaaranżowaną na terenie dawnego klasztoru Franciszkanów wystawę, która przeprowadzi Cię przez 14 000 lat burzliwej historii polskiego i niemieckiego wybrzeża Morza Bałtyckiego po obu stronach Odry.

Bilety wstępu

Mapkę Muzeum znajdziesz tutaj.

Mapka Muzeum (po niemiecku) | PDF

Geologia Pomorza

Od profilu geologicznego z powstałymi miliony lat temu warstwami skalnymi, po bursztyn i działalność rzeźbotwórczą lodowca – wystawa pozwala z bliska przyjrzeć się temu, jak kształtował się pomorski krajobraz.

Pomorze od epoki kamienia do czasów reformacji

Fascynujące eksponaty malują wielopłaszczyznowy obraz Pomorza już od czasów pierwszych myśliwych i zbieraczy. Do najbardziej imponujących atrakcji wystawy należy złota obręcz z Piotrowic (Peterfitz) – niemal dwukilogramowa obręcz z czystego złota pochodząca z okresu wielkiej wędrówki ludów. Mamy tu także „Tapiserię Croya” – unikalny dywan ścienny o powierzchni 30 m2, świadczący o wysokiej kulturze na dworze Gryfitów, dynastii panującej na Pomorzu przez ponad pięć stuleci.

Od okresu szwedzkiego do pruskiej prowincji Pomorze

„Pożoga na Pomorzu” – wojna trzydziestoletnia pozostawiła zgliszcza. Przez kolejnych prawie 200 lat region ten był podzielony: jedną częścią rządziła Szwecja, a drugą Brandenburgia. W 1815 roku Pomorze stało się prowincją pruską – w tym okresie wioski rybackie przekształciły się w modne kurorty. Duże wrażenie wywiera na odwiedzających dekoracyjna waza eldeńska, podarowana dyrektorowi Państwowej Akademii Rolniczej w Eldenie przez wdzięcznych studentów.

Pomorze w XX wieku – od pierwszej wojny światowej do współczesności

Dwudziesty wiek wraz z wojnami, wielokrotnymi upadkami i zmianami systemów politycznych oraz niemal całkowitą wymianą ludności, stanowił prawdopodobnie najważniejszą cezurę w historii regionu. Sama nazwa „Pommern" (niem. Pomorze) niemal całkowicie zaniknęła z użycia w czasach NRD. Dopiero w ciągu ostatnich 30 lat region stopniowo odkrywa na nowo swe wykształcone na przestrzeni stuleci dziedzictwo. Po przystąpieniu Polski do strefy Schengen w 2007 r. znaczenie granic zaczęło się zmieniać, a spotkania między Niemcami i Polakami stały się znacznie łatwiejsze.

Na wystawie pokazane zostały liczne aspekty owych dziejowych cezur w zestawieniu z tym, co stałe. Uzupełnieniem interesujących eksponatów są stacje multimedialne, które pozwalają odwiedzającym na dodatkowe pogłębianie wiedzy. Wywiady ze świadkami historii umożliwiają biograficzne zgłębienie tematu i ukazują historię regionu z najróżniejszych perspektyw.