Oferty pracy

Praktyki dla studentów

Regularnie oferujemy praktyki dla studentów w działach historii regionalnej, okazjonalnie także historii sztuki, edukacji i pedagogiki muzealnej oraz public relations, zapewniające również wgląd w pracę pozostałych działów Muzeum. Praktyki trwają co najmniej cztery tygodnie i są bezpłatne, a warunkiem ich odbycia są studia na kierunkach: historia, historia sztuki, nauka o komunikacji lub podobnych.

Praktyki w naszym Muzeum cieszą się dużym zainteresowaniem, a możliwości ich odbycia są ograniczone. Dlatego zalecamy złożenie wniosku o przyjęcie na praktyki na długo przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Prosimy o przesłanie przekonującego podania o możliwość odbycia praktyk wraz z listem motywacyjnym, CV i zaświadczeniem określającym wnioskowany okres w jednym pliku PDF pocztą elektroniczną na adres mailowy Heiko Wartenberg (wartenberg{at}pommersches-landesmuseum.de).

Co do zasady nie oferujemy praktyk szkolnych.

Polityka prywatności

Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa podania o pracę / praktyki w Muzeum Pomorza i będą traktowane ściśle poufnie zgodnie z przepisami ustawowymi.

Pełne informacje na temat ochrony danych można znaleźć tutaj.