Regulamin dla odwiedzających

Serdecznie witamy w naszym Muzeum i życzymy miłego pobytu. Na początku wizyty chcielibyśmy zapoznać Państwa z regulaminem dla odwiedzających.

Godziny otwarcia

Muzeum Pomorza czynne jest od wtorku do niedzieli w godz. 10-18, od maja do października oraz od wtorku do niedzieli w godz. 10-17 od listopada do kwietnia, a także we wszystkie święta państwowe. Ogród klasztorny czynny jest w godzinach otwarcia Muzeum od maja do października. Muzeum jest zamknięte w poniedziałki, Wigilię i sylwestra. W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do zastosowania przepisów specjalnych.

Wycieczki z przewodnikiem i wizyty grupowe

Wycieczki z przewodnikiem dla odwiedzających indywidualnych odbywają się w ramach wydarzeń zaplanowanych w programie Muzeum i w godzinach opublikowanych na stronie głównej.  Wycieczki z przewodnikiem dla grup są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. Pobierana jest wtedy odpowiednia ryczałtowa opłata za zwiedzanie z przewodnikiem (patrz tabela opłat w cenach wstępu), która doliczana jest do biletów wstępu. Liczba uczestników w grupie jest ograniczona do maksymalnie 15 osób. Jeżeli w zwiedzaniu ma wziąć udział więcej niż 15 osób, dokonuje się podziału i pobiera odpowiednią opłatę ryczałtową za zwiedzanie z przewodnikiem za każdą kolejną utworzoną grupę. Opłatę za zwiedzanie z przewodnikiem i za wstęp do Muzeum można uiścić w kasie Muzeum lub w zakładce „sprzedaż biletów online” na stronie głównej. W przypadku wycieczek z przewodnikiem przygotowywanych dla klas szkolnych lub innych grup edukacyjnych, opłata ryczałtowa za muzealną ofertę edukacyjną jest jednocześnie opłatą za wstęp. Zarejestrowane grupy mają pierwszeństwo przed grupami wycieczkowymi. Grupy wycieczek zorganizowanych z przewodnikiem proszone są o ustalenie terminu swojej wizyty z administracją Muzeum w celu uzyskania wcześniejszego potwierdzenia, że wizyta w zaproponowanym przez grupę czasie może się odbyć.

Muzeum Pomorza jest ośrodkiem edukacyjno-badawczym Uniwersytetu w Greifswaldzie. Wstęp na wydarzenia akademickie jest bezpłatny, są one koordynowane z administracją Muzeum.

Szatnia i pozostawienie bagażu

Aby zapobiec uszkodzeniu eksponatów, prosimy odwiedzających o oddanie lub zamknięcie wszelkiego rodzaju przedmiotów wielkogabarytowych, parasoli, peleryn przeciwdeszczowych, mokrej odzieży, plecaków, tornistrów, toreb, sprzętu fotograficznego i filmowego w formacie większym niż A4 (ok. 20 x 30 cm) i o maksymalnej głębokości ok. 15 cm w szatni na parterze lub w piwnicy budynku głównego. W razie wątpliwości prosimy o stosowanie się do poleceń personelu nadzorującego. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Odzież wierzchnia musi zostać w szatni lub być przez cały czas zwiedzania wystaw założona, nie może być noszona na ramieniu. Podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum duże bagaże należy zostawić w szatni lub w kasie.

W szatni do dyspozycji zwiedzających są również specjalne szafki przeznaczone do przechowywania wartościowych przedmiotów czy bagaży. Przedmioty te umieszczają w szafkach sami odwiedzający i zamykają szafki na klucz, umieszczając w nich monetę 1 €. Klucz do szafki pozostaje w posiadaniu odwiedzających przez cały okres korzystania z szafki. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach i w szatni.

W przypadku zgubienia klucza należy uiścić opłatę w wysokości 8,00 €.

W razie potrzeby odwiedzający mogą wypożyczyć składane taborety, które mogą zabierać ze sobą do sal wystawowych.

Zachowanie w salach wystawowych i eventowych

Nauczycielki i nauczyciele, przewodniczki i przewodnicy grup oraz rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za właściwe zachowanie dzieci i młodzieży oraz stałe towarzyszenie podopiecznym i nadzorowanie ich. Małe dzieci muszą być trzymane za rękę przez osobę towarzyszącą. W salach wystawowych nie wolno wnosić i spożywać jedzenia ani picia. Palenie jest surowo wzbronione. Odwiedzający ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swoim zachowaniem. Chcemy, żeby mogli się Państwo cieszyć wizytą w Muzeum w spokoju – korzystanie z telefonu komórkowego mogłoby przeszkadzać pozostałym odwiedzającym.

Personel Muzeum

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji personelu Muzeum. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu dla odwiedzających lub poleceń personelu, dyrekcja Muzeum Pomorza lub jego przedstawiciel może zakazać osobom niestosujących się do tych zasad dalszego przebywania w budynku. Zwiedzający, którzy wielokrotnie nie zastosują się do regulaminu dla odwiedzających i poleceń personelu, mogą otrzymać zakaz wstępu na teren obiektu.

Bezpieczeństwo eksponatów

Nie wolno dotykać eksponatów; wyjątki są odpowiednio oznaczone. W bezpośrednim sąsiedztwie eksponatów nie wolno korzystać z przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenie eksponatów. Do sal wystawowych ani innych sal muzealnych a także innych przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku nie wolno wprowadzać zwierząt. W przypadku alarmu z powodu kradzieży eksponatów dyrekcja Muzeum Pomorza jest uprawniona do zamknięcia wszystkich wyjść, z wyjątkiem wejścia głównego oraz do kontroli odwiedzających.

Fotografowanie i filmowanie

Fotografowanie i filmowanie w salach wystawowych i w pomieszczeniach forum jest dozwolone bez flesza i jedynie w celach prywatnych. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych oraz w kontekście przygotowywania materiałów prasowych jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą kierownictwa. Fotografowanie w celach komercyjnych podlega opłacie (patrz cennik opłat Muzeum Pomorza).

Korzystanie z biblioteki i archiwum

Istnieją oddzielne regulaminy korzystania z biblioteki i archiwum. Dostęp do archiwum odbywa się w porozumieniu z kierownictwem.

Toalety, przewijak dla niemowląt, dostępność Muzeum

Toalety w Muzeum są do dyspozycji jedynie dla odwiedzających Muzeum. Całe Muzeum jest pozbawione barier architektonicznych.  Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla rodziców z niemowlętami i małymi dziećmi dostępne jest pomieszczenie z przewijakiem (również na parterze). Więcej informacji można uzyskać w kasie.

Pytania, sugestie, krytyka

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie i uwagi – zapraszamy do odnotowywania ich w naszej księdze gości. Nasi pracownicy zawsze chętnie odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.

Wejście w życie

Regulamin dla odwiedzających wchodzi w życie z dn. 1 stycznia 2022 r.

Greifswald, 01 stycznia 2022 roku