Deklaracja o dostępności stron internetowych Muzeum Pomorza

W 2016 r. Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2016/2102, która zobowiązuje organy sektora publicznego do oferowania swoich stron internetowych i aplikacji bez barier online.

Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie wdrożył ten obowiązek w § 14 ustawy o równości osób niepełnosprawnych (LBGG M-V).

Podstawy prawne są obecnie

  • ustawa o równości, równym uczestnictwie i integracji osób niepełnosprawnych (Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG M-V) - z dnia 10.06.2006 r., ostatnio zmieniona 29.05.202 r. 1 oraz
  • rozporządzenie w sprawie dostępności technologii informacyjnej bez barier w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (BITVO M-V) z dnia 14.12.2020 r.

Muzeum Pomorza dąży do tego, aby wszystkie jego strony internetowe były wolne od barier. Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich stron internetowych domeny www.pommersches-landesmuseum.de, które są realizowane z systemem zarządzania treścią TYPO3.

Stan zgodności

Strona internetowa Muzeum Pomorza, w tym jej mobilne widoki playout, w dużej mierze spełnia wymogi § 13 LBGG MV.

Zawartość niewolna od barier to

  • Nie wszystkie dokumenty PDF są dostępne w wersji z ułatwieniami dostępu.
  • Nie wszystkie zamieszczone filmy mają napisy.
  • Dla zamieszczonych plików audio nie są dostępne żadne alternatywne teksty.
  • Brak informacji w języku migowym i Easy Language.

Uzasadnienie braków

Dostarczanie filmów i plików audio z transkrypcją audio jest obecnie możliwe tylko w ograniczonym zakresie ze względu na ilość udostępnionych w archiwum materiałów. Nieustannie pracujemy nad wyeliminowaniem tych braków. Ze względu na możliwości kadrowe, którymi dysponuje Muzeum, oferty w języku migowym i łatwym języku nie są niestety dostępne.

Przygotowanie niniejszej deklaracji

Niniejsze oświadczenie zostało wydane 16.12.2022 r., a ostatnia zmiana miała miejsce 30.01.2023 r.
Metodyka audytu: samoocena

Informacje zwrotne i kontakt

Czy zauważyłeś jakieś braki w dostępności naszych treści? Prosimy, poinformuj nas o tym. Przekaż nam odpowiednią notatkę z opisem, gdzie zauważyłeś błąd.

Julia Kruse
Komunikacja i marketing
Rzeczniczka prasowa

telefon: +49 (0) 3834 83 12 25
e-mail: kruse{at}pommersches-landesmuseum.de

Postępowanie egzekucyjne

W ramach postępowania egzekucyjnego można skontaktować się z Centrum Monitorowania Dostępności Cyfrowej Meklemburgii-Pomorza Przedniego.